TRYGGHET OCH SÄKERHET

Känn dig säker där du bor

Allt fler Kungsholmsbor uppger att de känner sig otrygga och många delar av Kungsholmen upplevs mörka och obehagliga. Bristfällig städning och klotter bidrar till otrygghet. Kvarteren runt Fridhemsplan är särskilt utsatta med högt tempo, aggressiv trafik och många socialt utsatta, trots att mycket talar för att brottslighet generellt minskar. En trygg stadsdel kräver en mängd insatser som bättre belysning, städning, nolltolerans mot klotter, fler människor i rörelse, fokus och samordning av sociala insatser och fler trygghetsvakter där behovet finns.

Liberalerna Kungsholmen vill…

… att kvarterspoliser och trygghetsvakter ska finnas och vara synliga på Kungsholmen.

… se ett tryggt och inbjudande Fridhemsplan. Arbeta för en lugnare trafiksituation, bygg Kronobergstorget för att skapa mötesplatser och öka genomströmningen av människor – det leder till en lugnare och tryggare miljö.

… samordna och utveckla de verksamheter på Kungsholmen som riktar sig till socialt utsatta människor.

… att Kungsholmen ska vara en levande stadsdel som är trygg även under dygnets mörkare timmar. Alltför många stråk är för dåligt upplysta.

… att Kungsholmen ska vara levande och tryggt oavsett om du tar en nattpromenad med hunden eller pendlar till jobbet tidigt en morgon.

… att Kungsholmen ska vara en ren och städad stadsdel, klotter ska avlägsnas.

Dela på facebook
Dela på twitter

LÄS MER OM ANDRA LOKALA FRÅGOR