STADSUTVECKLING OCH BYGGANDE

Boende efter förutsättning

Liberal stadsutveckling utgår från individers olika behov av en stad byggd för mångfald och för frihet. Liberalenar vill bygga samman Kungsholmens olika stadsdelar genom en variation av boendeformer och öppna och gröna miljöer. Staden ska byggas i stadsstruktur för människor.

Liberalerna Kungsholmen vill…

… att Kungsholmen ska hålla ihop. Koppla ihop stadsdelens olika delar genom att bygga stad med sammanhängande cykelvägar och promenadstråk.

… göra ett grönskande Kronobergstorg av området längst upp på Drottningholmsvägen vid infarten till polishuset. På så sätt byggs Kronobergsparken och Fridhemsplan samman. Det blir grönare och trevligare i ett område som präglas av trafik och otrygghet.

… bygga stad i Stadshagen och skapa samtidigt förutsättningar för mer grönt, kultur och service i området.

… att Kungsholmen får ett varierat utbud av bostadsformer, både vad gäller storlek och upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och andra former av boende.

… att Tekniska nämndhuset byggs om till bostäder. Vi vill se trygghetsboende för äldre och blanda hyres- och bostadsrätter.

Dela på facebook
Dela på twitter

LÄS MER OM ANDRA LOKALA FRÅGOR