Stå upp för konstnärlig frihet

Vi Liberaler älskar frihet och allra viktigast är yttrandefriheten. Att försvara en gigantisk blå målad penis med hänvisning till yttrandefrihet kanske ter sig konstigt, krystat och främmande för många.

Låt oss vara tydliga med att vi har full förståelse för närboende som upplever konstverket som problematiskt och påträngande och vill att det ska avlägsnas snarast. Kanske har de rätt, vi har inte kompetensen att bedöma ett konstverks kvalitet på det sättet.

Huvudanledningen till att vi försvarat konstverket är att vi tycker att man ska vara mycket försiktig med censur, i det här fallet att måla över ett konstverk.

Fastighetsägaren har upplåtit väggen till ett konstnärskollektiv som presenterar ett konstverks som berör och väcker känslor.  Efter kritik av grannar och SD, ett parti med förflutet i kretsar som inte värnar yttrandefrihet, och snabbt backar, då bidrar man till en oroande utveckling.

Vilket konstverk är det som kränker någon nästa gång? Ska vi snabbt dra tillbaka även det? Det blir ett sluttande plan. Det kan vi inte medverka till och därför måste vi omedelbart markera.

Man ska också komma ihåg att konstverket i sig väckt enorm uppmärksamhet, enligt vår bedömning av kommentarer på vår FB-sida nästan uteslutande positiva. Ett par dagar efter vallfärdar Stockholmare till Kronobergsgatan för att titta och dokumentera. Det är mycket folk på plats, alla ler, vi ser inga arga människor. Kanske de ändå finns, men inte här.

Konstverket har också givit upphov till olika tolkningar och diskussion mellan människor. Vi har sett hänvisningar till meeto, den pågående krisen i Svenska Akademien liksom diskussioner om vem staden är till för och vem som ska ha tolkningsföreträde. Ska man bedöma verket ur ett Stockholmsperspektiv eller är det bara de närboende som ska ha en röst? NIMBY (Not in my back yard)

Sammantaget är det få konstyttringar i Stockholm de senaste 10 åren som fått ett sådant genomslag på så många nivåer. Allt detta måste så klart vägas samman när man bedömer konstverkets kvalitet. Det är inte bara den explicita gestaltningen som ska bedömas även all övrig påverkan måste vägas in. Bra konst leder till nya tankar, öppnar dörrar för perspektivförskjutningar, leder till dialog och i förlängningen utveckling.

Därför kanske en blå jättepenis faktiskt kan ge många positiva effekter, trots att det är svårt att titta på för många. Fastighetsägaren kunde bjudit in konstnären, allmänhet och politiker till dialog istället för att ta den enkla vägen med censur. Utan dialog – ingen utveckling.

Vi menar att man måste ha lite is i magen när man gör den här typen av bedömningar. Att snabbt backa för en uppretad opinion (eller påstådd opinion) leder till ett sluttande plan, där vi nästa gång backar ännu lite lättare och värsta fall lite längre.
Eller som Tage Danielsson sa: ”säll är den som har till rättesnöre att alltid tänka efter före”

Liberalerna Kungsholmen – Vi älskar frihet!