SKOLA OCH FÖRSKOLA

En bra start i livet

Vi vill ha förskolor, fritidshem och skolor med hög kvalitet på Kungsholmen. Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Utbildning är en individs viktigaste redskap för att utvecklas och genom en hög kvalitet i skolan får alla barn och ungdomar en bra start i livet.

Liberalerna Kungsholmen vill…

… ha ökad kvalitet i barnomsorgen på Kungsholmen. Fler utbildade förskollärare ökar förutsättningarna för en god pedagogisk verksamhet.

… minska barngruppernas storlek i förskolan.

… utveckla fritidsverksamheten genom att stälsl kvalitetskrav. Uppmuntra fler privata fritidsalternativ. Fritids ska handla om pedagogisk verksamhet – inte förvaring.

… att skolorna på Kungsholmen ska ha hög kvalitet vad gäller elevhälsa med tillgång till kurator, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagoger ska finnas på alla skolor.

… att moderna skolbibliotek med skolbibliotekarie och studieplatser ska finnas på alla Kungsholmens skolor.

Dela på facebook
Dela på twitter

LÄS MER OM ANDRA LOKALA FRÅGOR