Rasmus Jonlund:
Sverige behöver mer liberalism

Medlemsansvarig för Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Övriga politiska uppdrag:

  • Ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd
  • Styrelseledamot Stockholmsmässan och Mässfastigheter AB
  • Ersättare Stockholms kommunfullmäktige

»Liberalism är att ge människor frihet och förutsättningar att lyckas och att stötta dem som har det svårt .«

Vad fick dig att engagera dig politiskt?
Viljan att påverka. Övertygelsen att Sverige och världen behöver mer liberalism.

Vad är dina hjärtefrågor?
Bildning i bred bemärkelse – fri kultur och god utbildning stärker individens frihet och bygger starka samhällen.
Konkret exempelvis genom trygga bibliotek för alla – viktigt inte minst för barn och unga som inte har läsvana med sig hemifrån.

Socialt ansvarstagande – att ge alla goda chanser i livet, stötta vid motgångar, värna dem som råkar illa ut.
Konkret genom sociala insatser från kommunen och i samverkan med idéburna aktörer. Socialförsäkringar som gör att man inte behöver gå från hus och hem vid en tids sjukdom eller arbetslöshet. Ett samhälle med fysisk tillgänglighet och stöd som personlig assistans för att alla ska kunna ha ett fritt liv, även med en funktionsnedsättning.

Frihet och förnuft i den ekonomiska politiken – ordning och reda i offentliga finanser, inte högre skatter än vi behöver ta ut för att värna välfärd och rättsstat.
Konkret ska vi jobba med effektiv förvaltning, uppföljning av projekt och verksamheter, och inte lägga offentliga resurser på sådant marknaden sköter bättre – det slösar skattekronor och riskerar slå ut privata företag och jobb. Ge entrepenörer frihet att förverkliga idéer och skapa jobb. Välfärdsåtagandena växer men skatten måste hållas tillbaka och ses över – skatter som skadar mer än de intäkter de ger bör sänkas eller avskaffas.

Vad är liberalism för dig?
Frihet för dig och mig så länge den inte inskränker andras frihet. Att ge människor frihet och förutsättningar att lyckas och bli framgångsrika, och att stötta dem som behöver eller har det svårt. Alla behöver andras hjälp vid någon fas i livet.