Politisk plattform för Kungsholmen 2018

Den 23 oktober hölls en workshop där medlemmar i Liberalerna Kungsholmen fick föra fram sina åsikter kring den politiska plattform projektgruppen arbetat fram.

Ledda av Patrik Silverudd gick vi igenom de ämnesområden medlemmarna ville fokusera på. Med post-it-lappar och diskussionsgrupper flödade tankarna och diskussionerna i demokratisk och vänskaplig anda som sig bör. På slutat fick alla poängsätta (+, -) de förslag som lagts fram. Projektgruppen som tar fram den politiska plattformen för Liberalerna Kungsholmen kommer att jobba vidare baserat på de kommentarer som inkommit – post-it-lapparna fördes över till digitalt format och finns sparade för vidare arbete. Tack alla som deltog! Det är så här lokal och viktig förändring sker.