Pia Långström:
Jag brinner för frihet och
och en ljus, hållbar framtid

Styrelsemedlem för Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Övriga politiska uppdrag:

  • Representant i Representantskapet och Stockholmsförbundet

»Tog klivet och började engagera mig efter förra valet när de bruna krafterna blev en kritisk fråga.«

Pia LångströmVad fick dig att engagera dig politiskt?
Lojal liberal sedan högstadiet. Har tänkt engagera mig många gånger och tog klivet efter förra valet när jag kände att de bruna krafterna blev en kritisk fråga i kombination med klimatförändringar och det uppblossade hotet mot vår demokrati och individens frihet.

Vad är dina hjärtefrågor?
Jag brinner för flera frågor – frihet, EU, fri rörlighet, fria marknader, klimat- och miljöfrågor samt samarbeten över gränserna.

En hållbar demokratisk samhällsutveckling handlar om att möjliggöra systemförändring, till exempel genom ett omfördelat skattetryck från skatt på arbete till principen att förorenaren betalar, riva barriärer för att främja innovation, företagande samt industriell symbios och bana väg för nya industrier inom exempelvis, clean tech, artificiell intelligens och förnyelsebar energi.

En tillförlitlig energiförsörjning är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Nyckeln till klimatkrisen är omställningen av energisektorn till sol-, vind- och vattenkraft för att balansera energiförsörjningen.

En gedigen, likvärdig  och konkurrenskraftig utbildning för alla ska vara en självklarhet. Detsamma gäller respekten för skattemedel eftersom missbruk av offentliga resurser riskerar att urholka tilltron till myndigheter och demokratin. I övrigt anser jag att Sverige bör följa Finlands exempel och förbjuda organiserad rasism och våldsbejakande extremism.

Vad är liberalism för dig?
Liberalism för mig är kort och gott individens frihet att fritt få forma och styra över sitt liv så länge det inte inkräktar på någon annans frihet, samt rätten att få överraska sin omgivning.