Paulina Draganja:
Vi kan inte ta vår demokrati för given

Ordförande för Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Övriga politiska uppdrag:

  • Ersättare i Stadsdelsnämnden Kungsholmen
  • Styrelseledamot i Liberalernas Stockholmsförening
  • Ombud Representantskap, Stockholms stad
  • Ombud Länsförbundet

»Jag brinner för jämställdhet och miljö och anser att dessa frågor är avgörande för mänsklighethetens och länders utveckling. Detta kan man i högsta grad arbeta lokalt med.«

Vad fick dig att engagera dig politiskt?
Jag läste ett citat en gång där någon sa: Att leva i ett kommunistiskt land är det bästa sättet att bli liberal. Jag kom till Sverige som elvaårig flykting från det då kommunistiska Polen. Jag har själv upplevt hur bristen på demokrati ser ut i verkligheten. Att det inte finns varor i affärerna, men framför allt att inte få uttrycka sin åsikt – den ständigt närvarande oron och rädslan. Vi kan inte ta vår demokrati för given. Speciellt inte nu, när det finns krafter som vill inskränka den. För att försvara vår demokratiska frihet behöver vi bli fler som engagerar oss politiskt. Hela 85 % av svenskarna anser att de inte har någon som helst påverkan på politiken mellan valen. Genom att engagera sig politiskt får man det och jag vill få fler att göra det på ett eller annat sätt. Jag vill även vara med och påverka politiken så att Stockholms län blir ett ännu bättre ställe att leva och verka i. 

Vad är liberalism för dig?
Liberalism för mig betyder individens frihet och rätten till samma förutsättningar att lyckas i livet oavsett klass, kön, ursprung, etnicitet, funktionella förutsättningar eller sexuell läggning. Jag har själv gjort en klassresa och vill att detta fortsatt ska vara möjliga för andra. Liberalerna är det enda partiet utan särintressen som verkligen sätter individen i centrum.