Ny ordförande för föreningen

Vid lokalföreningens årsmöte den 29 januari valdes Lars Lundqvist till ny ordförande för lokalföreningen. Lars Lundqvist har ett långt förflutet i lokalavdelningen, är 48 år och bosatt i Kristineberg. Här berättar han om sina tankar kring lokalföreningen och politiken:

Partiet har varit inne i en turbulent period sedan riksdagsvalet i september. Ett svårt liberalt vägval har gjorts kring regeringsmakten där valresultat gjorde det nödvändigt att stödja en socialdemokratisk regering. Därefter har Jan Björklund annonserat sin avgång som partiledare. I denna tid är det viktigt att försöka hitta en väg framåt som gör att partiet inte tappar fart, inte förlorar aktiva medlemmar och därtill lyckas involvera nya krafter i partiet. Gör vi detta på rätt sätt, har partiet stora möjligheter att vara en tydlig röst från politikens mitt – där avståndstagandet gentemot SD är lika tydligt som emot de på vänsterkanten som vill bortse från demokratins fundamentala värden.

För mig i rollen som ordförande för lokalföreningen är det absolut viktigaste arbetsformerna och att väcka medlemmarnas engagemang och lust för att hålla på med politik. Att arbeta lokalpolitiskt i Stockholm är svårt eftersom stadens storlek begränsar möjligheten till inflytande, eller ens att få ett politiskt uppdrag. Därför bli lokalföreningens roll i detta viktig. Utan att ta bort klassiska mötesformer med inbjudna föredragshållare är det viktigt att på olika sätt ge medlemmarna möjlighet att komma till tals och ta tillvara den stora kompetens som finns bland medlemmarna. Inte minst att även de som inte sitter i styrelsen kan ingå och vara en del i föreningens arbete för att utveckla vår politik på Kungsholmen och i staden!