TRAFIK, MILJÖ OCH PARKER

Innovation i trafiken

Liberalerna Kungsholmen vill skapa en renare och grönare stadsdel. Kollektiv-, gång- och cykeltrafik ska beredas plats. Bilar måste flyttas från gator till garage. Kungsholmens parker ska vara städade, välskötta och tillgängliga för alla Kungsholmsbor. Det ska vara enkelt att agera miljövänligt och därför vill vi se fler miljöstationer på Kungsholmen.

Liberalerna Kungsholmen vill…

… tänka innovativt kring parkering – allt fler flyttar till och besöker Stockholms innerstad. Trängseln på gatorna ökar och därför måste vi planera för fler garageplatser. Gärna på nya sätt.

… gator och gångstråk ska kunna användas även när det har snöat. Stadens snöröjning ska hålla hög kvalitet men kan också kompletteras med lokala blixtjobb för snöröjning.

…utöka båtpendling som en del av kollektivtrafiken för Kungsholmen och Essingöarna. Båthållplatser ska vara tillgängliga.

… anlägga fler miljöstationer och höj kraven på städning i områden runt dessa.

… att Kungsholmens parker ska vara till för alla. Kungsholmens unika parker som Rålis och Konradsberg ska få fortsätta att vara parker med öppna ytor.

… göra Kungsholmen tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar. Promenadvägen runt Kungsholmen ska alla ha tillgång till.

Dela på facebook
Dela på twitter

LÄS MER OM ANDRA LOKALA FRÅGOR