Maria Johansson:
Ett samhälle för alla, på riktigt

Styrelseledamot för Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Övriga politiska uppdrag:

  • Ersättare trafiknämnden
  • Kandidat Europaparlamentsvalet

»Mitt engagemang bottnar i en övertygelse om att förändring är möjlig.«

Maria JohanssonVad fick dig att engagera mig politiskt?
Viljan att förändra. Jag vill jobba för ett samhälle för alla, på riktigt. Mitt engagemang bottnar i en övertygelse om att förändring är möjlig, insikt om och erfarenhet av orättvisor och diskriminering tillsammans med kunskap om att vi många gånger har bestämmelser, lagar, internationella åtaganden och politiskt beslutade mål som inte efterlevs, men som om de gjorde det skulle betyda oerhört mycket för människor och för vilket samhälle vi skapar.

Vad är dina hjärtefrågor?
Varje människas rätt att vara den hon är och vars och ens möjlighet att få bli sitt bästa jag. Mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet och ett genomgripande funktionshinderperspektiv som sätter fokus på det som funktionshinderpolitiken ska handla om: att identifiera, undanröja och förhindra de funktionshinder som samhället skapar för människor med funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga. 

Vad är liberalism för dig?
Att tro på människan, på framtiden och på berikande mångfald. 
Individens frihet och ansvar i kombination med gemensamt finansierad välfärd och tydligt arbete för icke-diskriminering.

Träffa vår styrelse