Lars Lundqvist:
Jag tror på individens förmåga

Ordförande för Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Övriga politiska uppdrag:

  • Stockholms konstråd

»Samhället ska ge alla samma möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar nå sina mål.«

Porträttbild på Lars Lundqvist.Vad fick dig att engagera mig politiskt?

Jag har alltid varit politiskt intresserad, men att jag åter aktiverade mig i slutet av 1990-talet berodde främst på Sverigedemokraternas framväxt och behovet av en motkraft till det.

Vad är dina hjärtefrågor?
Social-, trafik- och kulturpolitik.

Vad är liberalism för dig?
Tron på den enskilda individens förmåga och att själv få bestämma över sitt sätt att leva på och utveckla sitt liv, samt att samhället ska ge alla samma möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar nå sina mål.

Träffa vår styrelse