ÄLDRE

Bekämpa ensamheten

Liberalerna Kungsholmen vill…

… att det ska finnas trygghetsboende för äldre behöver i olika former med ett garanterat äldreboende för dem över 85 år. De som vill bo kvar på Kungsholmen i sitt eget boende ska ges sådan möjlighet. Framtidens äldreboenden måste vara mer som hem och mindre som institutioner och kunna anpassas efter förändrade behov.

… att det ska finnas en mångfald av utövare i äldreomsorgen. Verksamheter ska inte ombildas på grund av verksamhetsform. Verksamhetens kvalitet ska vara i fokus både för privata och offentliga utförare.

… bekämpa ensamheten. På Kungsholmens äldreboenden ska det finnas aktiviteter, mötesplatser och träffpunkter som håller öppet året runt, även på somrar och storhelger.

… att internetuppkoppling på Kungsholmens äldreboenden ska vara självklart för att kunna hålla kontakt med släkt och vänner.

Dela på facebook
Dela på twitter

LÄS MER OM ANDRA LOKALA FRÅGOR